Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVANa jaké úschovy se aplikují nové změny ve stavovské úpravě advokátních úschov?
 
Monopol na nikým nekontrolovaný byznys mnohých i nepoctivých advokátů - šmejdů s licencí, Česká advokátní komora, již dříve informovala o svých snahách zajistit maximální transparentnost advokátních úschov a zvýšit standardy ochrany finančních prostředků klientů při správě cizího majetku. 
Výsledkem jsou změny v usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších stavovských předpisů, kterými se stanoví nové povinnosti advokátů při provádění advokátních úschov. 
 
Na jaké úschovy se tyto povinnosti vztahují?
 
 Od 1. 7. 2023 advokáti hlásí do elektronické knihy úschov (EKÚ) nejenom přijetí peněžních prostředků do úschovy, ale rovněž ukončení úschovy (viz čl. 2b usnesení). 
Tato povinnost byla založena usnesením představenstva ČAK č. 3/2022 Věstníku, s účinností právě od 1. 7. 2023. 
Povinnost hlásit ukončení úschovy se bude vztahovat pouze na úschovy, jejichž přijetí advokát oznámil do EKÚ od 1. 7. 2023, na starší advokátní úschovy se tato povinnost nevztahuje. 
Tomu také odpovídají změny v EKÚ. U starších úschov se tedy ukončení nehlásí, neboť to EKÚ neumožňuje.
 
Od 23. 7. 2023 jsou advokáti povinni před přijetím peněžních prostředků na účet informovat klienty o možnostech zasílání notifikací bankou provádějící úschovu a zajistit provádění notifikací příslušnou bankou, pokud o to klient požádá (viz čl. 2c usnesení). 
Tato povinnost byla založena usnesením představenstva ČAK č. 1/2023 Věstníku, s účinností od 23. 7. 2023. 
Z toho plyne, že informační povinnost se bude vztahovat pouze na nové úschovy, které vzniknou od 23. 7. 2023, nikoli tedy na starší úschovy. 
To samé platí pro povinnost advokáta odeslat do EKÚ e-mailovou adresu klienta, na kterou Komora zašle potvrzení o oznámení o založení a ukončení úschovy.
 
Doufejme, že přijatá opatření zlepší nejen faktický proces ukládání finančních prostředků klientů advokátů , ale především shora právě zmiňovanou ochranu těchto prostředků svěřených do rukou ne vždy poctivého advokáta při správě cizího majetku!
 
Jako odstrašující jednání advokáta hochštaplera lze uvést pražskou, t.č. vazebně stíhanou advokátku Hanu Sukovou, která je důvodně podezřelá že zpronevěry advokátní úschovy při správě cizího majetku, kdy podle policejního orgánu měla klientům způsobit škodu přesahující 130 milionů korun!
Dalším advokátním šmejdem se jeví aktuálně čerstvě policií obviněný advokát Jiří Noha, který z advokátní úschovy zpronevěřil přes 2,5 milionu korun známému lékaři Jaroslavu Bartákovi!
 
Je rovněž až trestuhodné, že mnohým advokátům je lhostejný původ finančních prostředků svěřených klientem do zástavy, kdy se nám do rukou dostala u nejmenované advokátní kanceláře z centra Prahy advokátní úschova ze dne 22.října 2019, již kupující malometrážního bytu optimalizoval finanční prostředky své matky, která je získala klamavým sofistikovaným způsobem vůči vlastním rodičům a bratrovi.
 
Advokátní prostředí nepotřebuje monopol ČAK válející si zadky v pronajatých drahých palácích v centru Prahy, ale zásadně postrádá nezávislý kontrolní orgán, který by se na podvody a optimalizaci finančních výnosů advokátů důsledně podíval!