Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


EU Justice Scoreboard

V roce 2014 představila EU třífázový mechanismus na ochranu právního státu.Později v červenci 2018 EU mechanismus posílila a vytyčila nová opatření k prosazování kultury právního státu,předcházení problémům v oblasti vlády práva a efektivnější reakce proti porušování.

Více

Autor: Jiřina Stehnová, Justiční servis z.s. Publikováno 22. 4. 2020 21:49

MOMENTY JS V MYŠLENÍ OBČANA I JUSTICE

Mnoho občanů má pocit, že s justicí a právem jako takovým se setkají pokud vůbec někdy, tak jen párkrát za život... To je velký omyl, právo je v každém momentu každodenního života...Vždyť každé nastoupení do dopravního prostředku je defacto uzavřením přepravní smlouvy.

Více

Autor: Jiřina Stehnová, Justiční servis z.s. Publikováno 22. 4. 2020 21:46

KYBERŠIKANA

Ať už v prostředí sociálních sítí, tak i v prostředí mimo internet dochází k jednáním, které mohou dotčené osoby vnímat jako nežádoucí či šikanózní.

Více

Autor: Pavel Fiala, Justiční servis z.s. Publikováno 22. 4. 2020 21:40

NEZÁVISLOST JUSTICE V ČASE

Nezávislost justice je významná hodnota a je neustále třeba, aby se občanská společnost dostatečně o justici zajímala. To představuje i stěžejní myšlenku Justičního Servisu ???? Občané JS, tedy ti, kterým na spravedlnosti záleží!

Více

Autor: Jiřina Stehnová, Justiční servis z.s. Publikováno 22. 4. 2020 21:36

ROLE OBHAJOBY OČIMA JS

V druhých Momentech JS Vám popíšu představu Justičního Servisu o profesionální obhajobě před soudem.Jednání před soudy je defacto v roli obhajoby umění, kdy soudní jednání je celé o vyprávění konkrétního příběhu ze života v civilní i trestněprávní rovině.

Více

Autor: Jiřina Stehnová, Justiční servis z.s. Publikováno 22. 4. 2020 21:30

SMUTNÉ DOPADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 27. března 2020 zemřel slušný a pracovitý člověk Ing. Jaroslav Chalupa - ředitel odboru licencí ERÚ. Na slovo vzatý odborník zákonů, norem, vyhlášek a předpisů v energetice. Férový ředitel odboru licencí, odborník, kdy ho značila spolehlivost, obětavost a ohromná pracovitost.

Více

Autor: Jiřina Stehnová, Justiční servis z.s. Publikováno 22. 4. 2020 21:19

FENOMÉN SVĚDKŮ V KUKLÁCH

Nezřídka nám přijde,že tam,kde policejní orgán tápe v důkazech,tam se eskortuje z věznice tzv.svědek v kukle...Takový nouzový stav v dokazování...místo roušky kukla...

Více

Autor: Jiřina Stehnová, Justiční servis z.s. Publikováno 22. 4. 2020 21:14

ÚPRAVA STYKU ŠIRŠÍ RODINY S NEZLETILÝM PŘI ROZVODU RODIČŮ NEZLETILÉHO

Je nepochybné,že nejen rodiče dítěte,ale i širší rodina - prarodiče formují osobnost dítěte.I širší rodina má tedy plné právo vídat se se svými vnoučaty i po rozvodu jejich rodičů...

Více

Autor: Pavel Fiala, Justiční servis z.s. Publikováno 22. 4. 2020 21:06

SOUDCI JAKO NADLIDI?!

Žijeme v rychlé době datové,v době zdánlivé anonymity sociálních sítí,které tolik lákají anonymní hejty k anonymním komentářům atd.Časy se mění i na soudech spolčených v Justičních palácích (Praha,Brno).V Justičním paláci na veřejné chodbě soudu potkáte soudce asi tak často jako výhru v loterii...

Více

Autor: Jiřina Stehnová, Justiční servis z.s. Publikováno 22. 4. 2020 20:48

MOMENTY ADVOKÁTŮ OČIMA JS

Náplní výkonu profese advokáta není jen právo a jeho výklad,sepis různých žalob či stížností nebo zastoupení klienta u soudu. Náplň výkonu advokacie je velmi kreativní a mnohdy složitá a každého advokáta ke studiu práva a následné advokátní zkoušky vedly rozdílné představy,zájmy a cíle...

Více

Publikováno 14. 4. 2020 18:03