Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > KYBERŠIKANA

KYBERŠIKANAAť už v prostředí sociálních sítí, tak i v prostředí mimo internet dochází k jednáním, které mohou dotčené osoby vnímat jako nežádoucí či šikanózní.
České právo sice výraz k y b e r š i k a n a nepoužívá, nicméně poskytuje ochranu proti veškerým, které se řadí mezi trestné činy (nebezpečné vyhrožování, pronásledování, vydírání, pomluva) či jiné protiprávní jednání (zastrašování atd.).

Naruší-li takové jednání pachatele právo na ochranu osobnosti dotčené osoby, je možné se domáhat nápravy i žalobou v rámci civilního řízení.

Právní ochrana před kyberšikanou je poskytována všem obětem kyberšikany bez ohledu na jejich pohlaví.
Trestní zákoník zná řadu trestných činů spáchaných za použití internetu:
- Poškození cizích práv ($181 tr.zák.)
- Porušení tajemství dopravovaných zpráv ($182 tr zák.)
- Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí ($183 tr.zák.)
- Pomluva ($184 tr.zák.)
- Nebezpečné vyhrožování ($353 tr.zák.)
- Nebezpečné pronásledování ($354 tr.zák.)

Mírnější forma závadového jednání může být posouzena a trestána jako přestupek.
Vždy je však potřebná identifikace pachatele.